Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen edellyttämä vakuutusturva asiakkaille

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajalla tulee olla seuraava vakuutusturva:

  • toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa kuntoutuksen toteuttamisen
  • potilasvakuutus ja tapaturmavakuutus, joka kattaa kuntoutuksen aikana (psykoterapiatunnit) syntyneet henkilövahingot

Palveluntuottajan tapaturmavakuutus on voimassa myös silloin, kun palveluntuottaja ja kuntoutuja ovat reaaliaikaisessa yhteydessä toisiinsa etäteknologiaa hyödyntyvien sovellusten (esim. videoneuvottelu) avulla. Potilasvakuutusturva koskee vain Suomessa annettavaa terveyden- ja sairaanhoitoa.

Palveluntuottaja vastaa edellä mainittujen vakuutuksien ottamisesta. Kela ei korvaa kuntoutujalle, kuntoutukseen osallistuvalle omaiselle, läheiselle, lähiverkostolle tai palveluntuottajalle kuntoutuksen toteuttamisen aikana tapahtuneesta tapaturmasta tai vahingosta aiheutuvia kustannuksia.

Palveluntuottaja kertoo kuntoutujalle kuntoutuksen alkaessa, miten palveluntuottaja on vakuuttanut kuntoutujan sekä tilanteet, joissa kuntoutuja ei ole vakuutettuna.

Ensiapuvalmius: Terapeutti on suorittanut Suomen Punaisen Ristin EA 1 -koulutuksen tai vastaavan koulutuksen.