Tietoja minusta

Nina Heiskanen

Olen Valviran hyväksymä ja laillistettu psykoterapeutti.

Ammattipätevyyden voi tarkistaa Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Julkiterhikistä rekisteröintinumerolla 10000699230.

Ammattitaitoni ja osaamiseni pohjalla ovat seuraavat pidemmät koulutukset

  • Kehityksellisen neuropsykiatrian pitkän oppimäärän koulutus 2023
  • Sensomotorisen psykoterapian menetelmäkoulutus – taso 1 v. 2020
  • 3 vuotta kestänyt vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus (VET) v.2016
  • 3 vuotta kestänyt erityistason nuorisopsykoterapeuttikoulutus (ET) v.1996
  • 1 vuoden kestänyt psykiatrian erikoissairaanhoitajakoulutus v.1990 ja
  • 2,5 vuotta kestänyt sairaanhoitajakoulutus v.1988.

Näiden lisäksi ylläpidän ja kasvatan osaamistani säännöllisesti vuosittain eri koulutusjärjestäjien koulutuspäivillä.  Osallistun myös eri puolilta Suomea tulevien kollegoiden kanssa useamman kerran vuodessa toteutuvaan ja jo vuosia jatkuneeseen Post Graduate-kirjaseminaariin. Yhdessä ammattiin liittyvien tekstien lukeminen sekä niistä keskusteleminen syventävät ymmärrystä ihmismielen monimutkaisuuksiin sekä päivittävät osaamista.

Työkokemusta on vuosien varrella kertynyt seuraavasti

  • Olen työskennellyt yksityisenä psykoterapeuttina alkuun julkisen puolen virkatyöni ohella vuodesta 1998 ja kokonaan yksityisenä psykoterapeuttina vuodesta 2006 alkaen. Teen yksityisvastaanotoillani psykoterapiaa esinuoruusikäisten (11-13v), nuoruusikäisten ja aikuisten kanssa. Psykoterapiatyön lisäksi teen myös vanhemmuuden tukitapaamisia ja työnohjauksia.
  • Julkisella puolella olen työskennellyt aikuispsykiatrian osastoilla psykiatrisessa sairaalassa, nuorisopsykiatrian osastolla (1990 – 1995) sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalla (1995 – 2005). 
  • Olen tehnyt yksilö-, pari- ja ryhmätyönohjauksia lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriaan, nuorten ja aikuisten psykoterapioihin, nuorisotoimeen sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja erityisopetukseen. 

Jotta työ yksityisvastaanotolla ei olisi liian yksinäistä, olen jäsenenä seuraavissa tahoissa: Suomen Nuorisopsykiatrinen Yhdistys, Etelä-Karjalan Psykoterapiaseura ja Tehyn Yrittäjäjaosto.

Työskentelen suomen ja tarvittaessa myös englannin kielellä.